Khách hàng khai trương tiệm kem gelato mùa lễ 2/9

Khách hàng khai trương tiệm kem gelato mùa lễ 2/9

💐💐 Kính chúc Quý khách khai trương hồng phát và gặt hái nhiều thành công 🎊

𝘉𝘰𝘯𝘫𝘰𝘶𝘳 𝘝𝘕 𝘸𝘰𝘶𝘭𝘥 𝘭𝘪𝘬𝘦 𝘵𝘰 𝘴𝘦𝘯𝘥 𝘤𝘰𝘯𝘨𝘳𝘢𝘵𝘶𝘭𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘴 & 𝘣𝘦𝘴𝘵 𝘸𝘪𝘴𝘩𝘦𝘴 𝘵𝘰 𝘤𝘶𝘴𝘵𝘰𝘮𝘦𝘳 𝘧𝘰𝘳 𝘵𝘩𝘪𝘴 𝘎𝘳𝘢𝘯𝘥 𝘖𝘱𝘦𝘯𝘪𝘯𝘨. 𝘞𝘦 𝘸𝘪𝘴𝘩 𝘺𝘰𝘶𝘳 𝘣𝘶𝘴𝘪𝘯𝘦𝘴𝘴 𝘨𝘦𝘵 𝘮𝘰𝘳𝘦 𝘢𝘯𝘥 𝘮𝘰𝘳𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘴𝘱𝘦𝘳𝘰𝘶𝘴 𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘤𝘰𝘮𝘪𝘯𝘨 𝘵𝘪𝘮𝘦. 𝘛𝘩𝘢𝘯𝘬 𝘺𝘰𝘶 𝘴𝘰 𝘮𝘶𝘤𝘩 𝘧𝘰𝘳 𝘤𝘩𝘰𝘰𝘴𝘪𝘯𝘨 𝘰𝘶𝘳 𝘱𝘳𝘰𝘥𝘶𝘤𝘵𝘴. ❤️

=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=

🏡 Showroom: 41 Lê Bình, P.4, Tân Bình, TP.HCM
🌟 Website: www.BonjourVietNam.vn
💡 Facebook: www.FB.com/BonjourVietNamGelato
💡 Youtube: www.youtube.com/channel/UCG94ufa5Mdr6isSrjfNLdzw
👉 𝑯𝒖̛𝒐̛́𝒏𝒈 𝒅𝒂̂̃𝒏 𝒍𝒂̀𝒎 𝒌𝒆𝒎 𝒕𝒂̣̂𝒏 𝒕𝒂̂𝒎 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑!

Cách làm kem que nghệ thuật phong cách Ý – Gelato Stick – PreGel international training center ITC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *