Lớp học kem Ý kinh doanh – Bonjour Vietnam

banner 3 lớp học làm kem artisan ice cream

Lớp học kem Ý kinh doanh – Bonjour Vietnam

Bạn sẽ được sử dụng Máy làm kem châu Âu CHÍNH HÃNG VALMAR GLOBAL để làm ra những vị kem ngon chuẩn nhất! Bạn sẽ được học các kỹ thuật lập công thức kem, kỹ thuật pha kem và vận hành máy chuẩn xác, để biết cách tự làm mọi vị kem mong muốn, không có bất cứ giới hạn nào!

Bạn sẽ được tư vấn hướng dẫn “Kinh doanh Kem Ý” chuyên nghiệp, với đầy đủ trang thiết bị chuẩn châu Âu: máy kem gelato, máy định hình kem, tủ trưng bày kem, xe kem,…

Nội dung:

– Định nghĩa chuẩn về Gelato. Sự khác biệt giữa Gelato/ Ice Cream / Sorbetto

– Các vai trò, thành phần của từng nguyên liệu trong Gelato

– Overrun trong Gelato

– Quy trình sản xuất kem Gelato

– Cách bảo quản Gelato

– Một số vấn đề thường gặp của Gelato và cách khắc phục

Italian Ice Cream – Gelato Class organized by BONJOUR VIETNAM

You will be able to use the European Ice Cream Machine – VALMAR GLOBAL – to make the most delicious ice cream flavors! You will learn the techniques for formulating ice cream, mixing ice cream and operating the machine correctly, to learn how to make any ice cream flavor you want, without any limitations!
You will receive professional advice and guidance on “Italian Ice Cream Business”, with full European standard equipment: gelato machines, blast freezer, gelato display cabinets, ice cream carts,…

Content:
– Standard definition of Gelato. The difference between Gelato/Ice Cream/Sorbetto
– Roles and ingredients of each ingredient in Gelato
– Overrun in Gelato
– Gelato ice cream production process
– How to preserve Gelato
– Some common Gelato problems and how to fix them

gelato class bonjour vietnam marcagel italy lớp học làm kem gelato class bonjour vietnam marcagel italy lớp học làm kem gelato class bonjour vietnam marcagel italy lớp học làm kem gelato class bonjour vietnam marcagel italy lớp học làm kem

gelato class bonjour vietnam marcagel italy lớp học làm kem gelato class bonjour vietnam marcagel italy lớp học làm kem gelato class bonjour vietnam marcagel italy lớp học làm kem gelato class bonjour vietnam marcagel italy lớp học làm kem gelato class bonjour vietnam marcagel italy lớp học làm kem


 

https://www.facebook.com/BonjourVietnamGelato/posts/pfbid02bzqH9wiM5chfpqnREQ3X6gbA1aRTiLuVPQYHmrbHTd6SbxZHMiPowERddywDGZXal


 

☎️ Hotline đăng ký Lớp học làm kem: 0886.999.399

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *