HIBER – HG06 / HP05 – Tủ cấp đông định hình kem (-40 độ C)

180,000,000