HIBER – HG 06 – Tủ cấp đông định hình kem (-40 độ C)

180,000,000