HIBER – HG06 – Tủ cấp đông nhanh (khay tự chỉnh độ cao)