VALMAR – SWEETY Quick – Máy thanh trùng kem (nút nhấn)

500,000,000650,000,000