Gelato training with customers by Bonjour Vietnam

Training làm kem gelato cùng khách hàng Gelato training with customers by Bonjour Vietnam

Training làm kem gelato cùng khách hàng
Gelato training with customers by Bonjour Vietnam

✨ Set máy bao gồm: Máy làm kem VALMAR Smarty 7M có chế độ nấu kem pasteuriser, Tủ cấp đông nhanh Hiber, Tủ trưng bày kem Easybest Sunny16
✨ Gelato machines include: VALMAR Smarty 7M – ice cream maker combined with pasteuriser, Hiber blast freezer, Easybest Sunny16 ice cream display cabinet

Training làm kem gelato cùng khách hàng Gelato training with customers by Bonjour Vietnam Training làm kem gelato cùng khách hàng Gelato training with customers by Bonjour Vietnam Setup máy làm kem VALMAR máy cấp đông nhanh HIBER cho khách hàngGiao tủ trưng bày kem easybest cho khách hàng

=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•
⭐️ BONJOUR VIETNAM
Nhà cung cấp Thiết bị, nguyên liệu làm Kem Gelato & Bánh Âu Pastry cao cấp.
We are supplier of equipments & ingredients in the Gelato & Pastry business.
☎️ Hotline: 0886999399
✨ Website: https://BonjourVietnam.vn
✨ Facebook: https://Facebook.com/BonjourVietnamGelato
✨ Youtube: https://Youtube.com/@BonjourVietnamGelato
✨ Tiktok: https://tiktok.com/@bonjourvietnam.vn

Lớp học làm kem // Natural Ice Cream Class:

✨ Bạn sẽ được học cách sản xuất kem chuẩn và ngon từ Công nghệ làm kem tối tân nhất của hãng Máy làm kem VALMAR số 1 thế giới: https://youtu.be/_EeGtIDBT9g?si=Eh4SO72zeyJSAqhi/
✨ BONJOUR natural gelato class is organized by VALMAR Global. Attendees will gain knowledge of the science behind what makes a great natural ice cream / gelato, and will leave the class with the most confident in the gelato business: https://youtu.be/vPpkeDNUs5o?si=pQYmifp5E76g-iBI/

#gelato #gelateria #freshicecream
#Hoclamkem #IceCreamClass #GelatoUniversity
#VALMARglobal #pasteuriser #batchfreezer #gelatomachine #multychef #chefcream #maykemgelato #sanxuatkem
#HIBER #blastfreezer #IQF #capdongsieutoc
#Easybest #gelatoshowcase #icecreamshowcase

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *